top of page

Enaathi Nathar & Eyarkon Kalikama Nayanar Guru Pooja

Manikkavaasagar Guru Pooja

Sakkiya Naayanaar & Maanakkanjaara Naayanaar Guru Pooja

Sekkilaar Guru Pooja

Thirumoolar Naayanaar Guru Pooja

Thirunyanasambanthar Guru Pooja

bottom of page